Skip to main content

Roermond, een prachtige en unieke historische stad aan het water. Een fijne stad om in te wonen, werken, leren en te amuseren. De stad trekt veel bezoekers door ‘landmarks’ als de uitgestrekte Maasplassen, sfeervolle & historische binnenstad en het meest succesvolle Designer Outlet van Europa.

De stad Roermond blijft ambitieus met een coalitieakkoord waarin ambitie, daadkracht en verbinding centraal staan. Samen met het ambitieuze plan ‘Een stad bouw je samen’, zorgen we ervoor dat we onze bezoekers, bedrijven en bewoners vooruitbrengen. Daarnaast lopen er al allerlei initiatieven en projecten die de stad vooruitbrengen, zoals de gebiedsvisie voor de binnenstad, doorontwikkeling platform WeAreRoermond.com, ontwikkeling van de Roerdelta, meer steun voor het organiseren van evenementen en het toevoegen van beleving.

Hoewel er al veel stappen zijn gezet en er veel energie en ideeën zijn, ontbreekt het nog aan een heldere profilering waar we met elkaar voor gaan. Zonder een heldere koers kun je niet bouwen aan een sterk merk. Daarbij geldt; wie durft te kiezen, wordt gekozen.

De Roermondse Stroomstrategie voor een ‘futureproof’ Roermond!

In dit plan presenteren we de ‘Roermondse stroomstrategie’ waarin we laten zien hoe we de komende jaren gaan bouwen aan een stad waar het op vele vlakken stroomt voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Zo zijn we ervan overtuigd dat een duidelijk herkenbaar en sterk merk, met een duidelijk gekozen koers zowel de bewoners uit de regio, alsook bezoekers van verder weg, een permanente aanleiding krijgen om naar de stad en haar omgeving te komen. Een sterk merk zorgt voor een verhoging van het inwonersaantal en vormt een sterk instrument waarmee we ex-Roermondenaren verleiden terug te keren. Voor de lange termijn is een sterk merk ook een bewijsvoering om diverse ondernemers en bedrijven aan te trekken omdat ze het groeiende potentieel van Roermond ontdekken.

Met andere woorden: een sterk merk zorgt voor cohesie, consistentie én groei in de breedte. Het vergroot de reputatie en het imago van Roermond, intern én extern en daar gaat iedereen de vruchten van plukken. Kortom, aansprekende en effectieve citybranding, -making én -marketing is waar we gezamenlijk werk van gaan maken in 2023 en met als eindpunt 2032, het 800-jarig bestaan van Roermond.

Ben jij (al) aan boord?!